Zarządzalne switche POE.

Topologia przełącznika Airlive automatycznie wykrywa wszystkie urządzenia sieciowe, następnie wyświetla je w formie schematu drzewa, E-mapy, Map Google, które pomagają sprawie projektować i utrzymywać strukturę sieci. Dodatkowo pozwala administratorom monitorować przepustowość systemu i zużycie PoE jak również zdalne zarządzać transmisją z kamery w standardzie ONVIF i wygodnie rozwiązywać problemy systemu sieciowego.

Automatyczny schemat topologii

  • Automatyczne wykrywanie wszystkich lokalnych urządzeń sieciowych i tworzenie schematu topologii. Dzięki temu masz natychmiastowy podgląd rozwiązania problemów sieciowych.

Wido piętra i map Google

  • Wyświetlaj urządzenia sieci na planie piętra lub na mapach Google. Można podglądać status i zarządzać urządzeniem poprzez kliknięcie na ikonę urządzenia.

Widok z kamery na żywo

  • Jeśli kamery IP obsługują standardy ONVIF, przełącznik może wyświetlać wideo na żywo w widoku diagramu topologii lub E-MAP.

Graficzna konfiguracja grupy VLAN

  • VLAN jest ważną funkcją, która pozwala umieścić urządzenia w tej samej grupie sieciowej. Ale konfiguracja jest zawsze skomplikowaną procedurą. Przełącznik Airlive wyposażony w topologię graficzną VLAN pozwala wybrać, które urządzenia mają być w tej samej grupie VLAN z poziomu diagramu topologii.

Sprawdzanie przepustowości w czasie rzeczywistym

  • Monitorowanie zużycia przepustowości urządzeń sieciowych, takich jak kamery IP. Gdy wartość przekroczy zaprogramowane ustawienie otrzymujesz powiadomienie.

Lista produktów: